top of page

B I J E N P L A N T E N

Bijen vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen,fruitteelten en wilde planten,maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van alle planten. Zonder bijen geen fruit,maar ook geen groenten. Solitaire bijen,hommels en honingbijen hebben onze hulp nodig voor meer voedsel en nestgelegenheid. We kunnen allemaal iets doen, daarom deze actie, in het kader van de "week van de bij" (30 mei tot 6 juni)
bottom of page