top of page

Voor de teelt: Strooi Verta Moestuinmest Organisch gelijkmatig uit over de gehele oppervlakte 1 week voor het zaaien of planten. Vermeng Verta Moestuinmest Organisch met de plant voor tot op een diepte van ± 10cm. Respecteer een wachttijd van minstens 1 week. Tijdens de teelt: Indien nodig kunnen dezelfde bewerkingen herhaald worden, dochmet een dosis aangepast aan de specifieke behoeften van het gewas en in functie van de voedingstoestand van de grond. Verta Moestuinmest Organisch dient dan slechts lichtjes ingewerkt te worden tot op een diepte van ± 5 cm.

moestuinmest

22,00 €Prijs

    RELATED PRODUCT